Vaste planten

planten Vincent Kompier

Is het u ook opgevallen? Mij wel. Ik zie ze steeds vaker. Ze fleuren kruisingen op, maken bermen minder algemeen gemeentegroen en geven plantsoenen een fris aanzien. Vaste planten. Ze zijn terug in Amsterdam. Waar vroeger algemene prikstruiken het beeld bepaalden –lekker onderhoudsvrij- zie ik fietsend door de stad steeds vaker vaste planten de plek van prikstruiken innemen. Dat is mooi, want het maakt het groen in de stad diverser. En het is een fijne tegenhanger tegen de verbakstenisering van de straten. Want dat is het andere dat opvalt; asfalt eruit, baksteen erin.

vaste planten vincent kompier darwinplantsoen

Veel mensen vinden waarschijnlijk bakstenen mooier dan asfalt. Ik niet. ik word licht claustrofobisch van smalle straten in Pijp of Indische Buurt waar naast de wanden ook de vloer van baksteen is. Alsof je door een baarmoederkanaal loopt of fietst. Heeft u thuis overigens ook hetzelfde op de vloer als aan de muren? Nee toch? Ook de kleurenleer van Wim van Hooff geeft het aan: maak de wand anders van kleur dan de vloer, voor een betere ruimtebeleving.

Darwinplantsoen Vincent Kompier

Apropos, ruimtebeleving en vaste planten: er is een pracht van een vaste plantentuin in Amsterdam met een bijzondere ruimtebeleving. In het Darwinplantsoen, verscholen tussen jarenvijftig twee-onder-een-kappers en de flink beboste hooggelegen Gooiseweg is een soort doolhof te vinden van taxushagen waarachter een prachtige vaste plantentuin is te vinden.

Vincent Kompier Darwinplantsoen ingang

Het plantsoen –ik ken geen plek die er zo plantsoenerig uitziet als het Darwinplantsoen- is een ontwerp van de landschapsarchitect Hans Warnau. Hij is verantwoordelijk geweest voor de verschillende soorten groenaanleg in de Watergraafsmeer, tezamen met landschapsarchitect Mien Ruys. Die mocht de hoven van het nabijgelegen Tuindorp Frankendael (ook wel: Jeruzalem)vormgeven, dat beroemde duplexwijkje waar al jaren zoveel over te doen is. Mien zorgde ervoor dat ieder hof, ondanks de gelijke bebouwing, een eigen karakter en uitstraling kreeg. Warnau mocht het Robert Kochplantsoen en het Darwinplantsoen inrichten. In het Robert Kochplantsoen maakte hij een rozentuin; het Darwinplantsoen werd groen met bomen en een vaste plantentuin.

vaste planten vincent kompier
vaste planten twee vincent kompier
vincent kompier planten

Het is een heerlijke plek, die goed wordt onderhouden en waar je als vanzelfsprekend diegene die je tegenkomt zachtjes groet. Er zit altijd wel iemand een boek te lezen op een bankje. Of een beetje te mijmeren. Dat kan hier. Nóg. Want er zijn wilde plannen in de Structuurvisie Amsterdam 2040: Economisch sterk en duurzaam om de naastgelegen Gooiseweg om te bouwen tot een stadsstraat. Zie hieronder, de paarsroze lijnen langs de Gooiseweg is toekomstige bebouwing.

Structuurvisie AmsterdamVincent Kompier

Dat zou betekenen dat deze deels wordt afgegraven en dat langs de weg bebouwing zou komen. Nu snap ik de filosofie van de verstadsstrating best. Veel straten die de stad ingaan zijn niet optimaal bebouwd en benut. Dat geldt vooral voor wegen naar Nieuw-West. Maar hier geldt dat niet. De Gooiseweg is nooit als een stadsstraat bedoeld en het is vrij bizar om deze wel als zodanig te willen ombouwen. Wie voorbeelden wil zien hoe het niet moet kan de Gooiseweg afrijden naar de Bijlmermeer, waar menig hooggelegen dreef is afgegraven en is omgebouwd tot stadsstraat. Geen goede voorbeelden, want wonen en werken is er weliswaar gemend, maar door geluids- en overlastnormen is de breedte van de straat nooit goed in verhouding tot de hoogte.

Darwinplantsoen Vincent Kompier
Vincent Kompier bord tuinman

Daarnaast is het eeuwig zonde als zoiets moois als het Darwinplantsoen hiervoor zou moeten verdwijnen. Als ik de gemeente een tip mag geven: doe als Hamburg. Die heeft in haar structuurvisie Mehr Stadt in der Stadt (meer stad in de stad) de scherpe keus gemaakt om te verdichten en om de kwaliteit van het bestaande en nieuwe groen te versterken. Dat leidt ertoe dat ontwikkelaars verplicht bomen moeten planten met een bepaalde stamomvang om zo de kwaliteit van het groen op peil te houden. En ga andere straten verstadtstraten, zoals de bijna parallel aan de Gooiseweg gegelen Spaklerweg-Holterbergweg. Daar smeken leegtes langs de weg om bebouwing. Of om vaste planten.