WAT IK BIED

Ik

 • schrijf (in opdracht, of zelf; o.a. kritieken)

 • doe onderzoek (in opdracht en/of zelf geïnitieerd)

 • modereer/presenteer

 • geef onderwijs (gastdocentschappen)

 • adviseer (beleidsadvies en ruimtelijk/sociaal advies)

 

achtergrond

In 1994 ben ik begonnen met het schrijven over de stad. Sindsdien ben ik niet meer opgehouden. Vanaf 2010 werk ik als zelfstandig publicist/onderzoeker voor een breed scala aan opdrachtgevers.

Tussen 2008 en 2014 heb ik in Berlijn gewoond en gewerkt. Daar heb ik kennis opgedaan over hoe een stad zich dynamisch kan ontwikkelen. Ik heb me er verdiept in stadsontwikkeling (van onderop), tijdelijkheid (ten tijde van crisis), het zelf opdracht geven (collectief particulier opdrachtgeverschap), cultureel ondernemerschap en toerisme.

Mail voor informatie: mail @ vincentkompier.nl
Zie deze pdf voor recent werk.

 

Samen

Als ZZP-er werk ik liever samen, want samenwerken is leuker, interessanter en productiever. In een goed team komen mijn kwaliteiten het best tot zijn recht. Samenwerken doe ik onder anderen met:

RRKC, Rotterdamse Raad voor Kunst & Cultuur: Lid van de commissie die advies over toekomst van Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam heeft opgesteld: Boijmans Binnenste buiten Museum Boijmans Van Beuningen op weg naar de toekomst

Architectenweb; lid van de jury van de (eerste editie van de ) Architectenweb Awards 2018

Daniel Casas Valle stedenbouwkundige heb ik het onderzoek Sport in the City opgezet, dat onderzoek heeft gedaan naar hoe sport en stad beter ruimtelijk en programmatisch aan elkaar te verbinden. We hebben de verkenning Sport op de Zuidas, kansen voor sport en stad uitgevoerd en de Quick Scan sport spelen en bewegen voor Marineterrein Amsterdam

Met Daniel Casas Valle en Dennis Ruijt heb ik de Handreiking Sport, Bewegen en Omgevingswet opgesteld voor de Vereniging Sport en Gemeenten.

Bij Architectuur Lokaal werk ik aan het versterken van ontwerp bij het omgevingsrecht/omgevingsvisies. Daar zet ik ateliers met jonge ontwerpers op om gemeenten te ondersteunen om ambities voor omgevingsvisies op te stellen.

Met Marieke Berkers en Peter van Assche van Bureau SLA heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van een adaptief masterplan voor het Marineterrein Amsterdam.

Met Jannie Vinke van ANA Architecten en Annet Ritsema van Specht architectuur en stedenbouw heb ik gewerkt aan Grijstinten in de Tussenmaat, een onderzoek naar nieuwe kleinschalige woonvormen voor toekomstige ouderen.

Met Floor Ziegler heb ik gewerkt aan het schrijven van Wegwijzer voor het stadsmaken; een proces dat telkens met wandelen en ontmoeten begint.

Met Annet Ritsema van Bureau Ritsema Architectuur & Stedenbouw, Marije Raap van Team Zelfbouw Amsterdam en Nynke Jutten van Jutten Architectuur heb ik gewerkt aan Ruimte voor de Tussenmaat, een onderzoek naar een schaal en maat in de woningbouw die in Nederland nog weinig voorkomt. Meer informatie klik hier.

Samen met Robert Broesi van MUST Städtebau GmbH in Keulen, Daniel Casas Valle en Honoré van Rijswijk van Frontwork in Londen hebben we het onderzoek Small Urbanism uitgevoerd. Wat is de rol van de stedenbouw en de overheid in tijden van particulier opdrachtgeverschap?

Met Jannie Vinke (ANA Architecten), Rogier van den Berg (Zandbelt&vandenBerg) en Annet Ritsema (Specht architectuur en stedenbouw) heb ik het onderzoek NOT DONE opgezet en uitgevoerd, naar een instrumentarium voor organische ontwikkeling en bottom-up planvorming. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Publicaties

In 2012 heb ik meegeschreven aan deze bijzondere stadsgids . Vol verhalen en tips over wat Berlijn tot bijzondere stad maakt.


In 2012 heb ik meegeschreven aan deze bijzondere stadsgids. Vol verhalen en tips over wat Berlijn tot bijzondere stad maakt.

In OASE #91 heb ik in een persoonlijke beschouwing mijn fascinatie voor de St Agnes kerk van Werner Düttmann in Berlijn beschreven


In OASE #91 heb ik in een persoonlijke beschouwing mijn fascinatie voor de St Agnes kerk van Werner Düttmann in Berlijn beschreven

In dit nummer van DASH over samen bouwen heb ik samen met Annet Ritsema de bijzondere en vernieuwende kwaliteiten van Berlijnse Baugruppen beschreven

In dit nummer van DASH over samen bouwen heb ik samen met Annet Ritsema de bijzondere en vernieuwende kwaliteiten van Berlijnse Baugruppen beschreven

Het Stimulerinfsfonds voor Architectuur (nu SCI ) heeft in de Lay-Out 22 ons onderzoek Sport in the City mooi samengevat. Gratis hier te downloaden

Het Stimulerinfsfonds voor Architectuur (nu SCI) heeft in de Lay-Out 22 ons onderzoek Sport in the City mooi samengevat. Gratis hier te downloaden

Selectie recent werk: 

De Stad als Huiskamer, lezing voor platform Stad in kader van de Dag van de Architectuur 2018 https://www.platformstad.nl/openbare-ruimte-de-stad-als-huiskamer/

Handreiking Sport, bewegen en de Omgevingswet – Vereniging Sport en Gemeenten, ism. Dennis Ruygt Ruimte voor Sport & Daniel Casas Valle Urban Dynamics https://sportengemeenten.nl/wp-content/uploads/2018/04/VSG-Handreiking-Sport-bewegen-en-Omgevingswet.pdf

De kracht van close reading en het gevaar van het onuitgesproken woord – recensie ArchiNed https://www.archined.nl/2018/03/de-kracht-van-close-reading-en-het-gevaar-van-het-onuitgesproken-woord

Druk, drukker, drukst; steden op zoek naar eigen invulling woningbouwopgave – artikel Jaarboek 2017 Blauwe Kamer https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/blauwekamer3-2017/

Homes for all #1: Berlin with Vincent Kompier vlog voor Stadslevens https://www.stadsleven.nu/2017/08/22/homes-for-all-1-berlin-with-vincent-kompier/

De stad voor iedereen? Kansen, bedreigingen en mogelijke oplossingen - artikel WISH Wonen in Stadshart –Gemeente Groningen / GRAS Uitgevers

Mensen maken de stad  - Projectmanagementbureau Amsterdam https://www.amsterdam.nl/pmb/publicaties/

Dwepen met een halflege parkeergarage voor Platvorm Voer

De stad als speelveld, interview met Vincent Kompier & Daniel Casas Valle in BuitenSpelen

De uitgegumde toekomst van Frankemaheerd op ArchiNed

Klusflat Kleiburg: minimalisering voor maximaal resultaat op Archined.

De Zuidas als nieuw centrum van Amsterdam. Hoe met placemaking als instrument een volwaardig nieuw stadscentrum is te ontwikkelen voor Service Magazine #2

Stad moet waken over diversiteit”: Het Laatste Woord- in: Het Parool (ism. Victorien Koningsberger) 27 januari 2015

Maak van Tuinsteden geen binnenstad; na de grootschalige vernieuwing is er ruimte voor kleinschalige plannen” in: Het Parool – Het Laatste Woord, zaterdag 22 maart 2014

Work is where the wifi is”; gesproken/geschreven column voor talkshow Stadslevens 

De kleine schaal en de nieuwe opdrachtgever; innovatief opdrachtgeverschap bij de architectuur van zorggebouwen in: publicatie Hedy d 'Anconaprijs 2012 

Een Engelse Tour Guide langs Baugruppen Berlin in Europese architectuurblad A10

Ruimte voor de Tussenmaat: onderzoek naar nieuwe maat en schaal in Europa bij een veranderende woningbouwopgave. Lees hier.

Sport in the City: onderzoek naar hoe sport en stad ruimtelijk, programmatisch en organisatorisch beter met elkaar te verknopen. Lees hier

 

 

Boek

Berlijn voor gevorderden

Acht Nederlandse journalisten in Berlijn vertellen hoe deze miljoenenstad hen al jaren fascineert. Ze leggen uit waarom kunstenaars en ondernemers in verlaten fabriekshallen trekken. Ze laten de bunkers zien waar de geschiedenis tastbaar is en de balzalen waar het nachtleven swingt. Met fragmenten uit film en literatuur en vernieuwende bouwexperimenten. Heldere plattegronden en 175 persoonlijke tips verleiden om zelf op pad te gaan.

 
‘Een reisgids met sterke essays. Zo goed geschreven dat je hem van begin tot eind uitleest.’

— HP/De Tijd
‘Een onmisbaar boek voor iedereen die verder wil kijken dan de Berlijnse Muur.’
— Knack