WAT IK BIED

IN 1994 ben ik begonnen met het schrijven over de stad en sindsdien niet meer opgehouden. Vanaf 2010 werk ik als zelfstandig publicist/onderzoeker voor een breed scala aan opdrachtgevers.

Tussen 2008 en 2014 heb ik in Berlijn gewoond en gewerkt. Daar heb ik kennis opgedaan over hoe een stad zich dynamisch kan ontwikkelen. Ik heb me er verdiept in stadsontwikkeling (van onderop), tijdelijkheid (ten tijde van crisis), het zelf opdracht geven (collectief particulier opdrachtgeverschap) en cultureel ondernemerschap en toerisme.

Ik doe onderzoek (in opdracht en/of zelf geïnitieerd), ik schrijf (kritieken, en in opdracht), ik geef onderwijs (gastdocentschappen), ik adviseer (beleidsadvies en ruimtelijk/sociaal advies)

Mail voor meer informatie naar: mail@vincentkompier.nl
Zie deze pdf voor recent schrijfwerk

 

Samen

Als ZZP-er werk ik liever niet alleen. Samenwerken is leuker, interessanter en productiever. In een goed team komen mijn kwaliteiten het best tot zijn recht. Samenwerken doe ik met:

Daniel Casas Valle,  stedenbouwkundige te Porto. We werken permanent aan het verbeteren van de relatie tussen sport, spelen en bewegen aan de ene en de ontwikkeling van de stad aan de andere kant, onder de noemer The Active City, zoalsaan een Quick Scan sport spelen en bewegen voor Marineterrein Amsterdam

Bij Architectuur Lokaal werk ik aan het versterken van ontwerp bij het omgevingsrecht/omgevingsvisies. Daar zet ik ateliers met jonge ontwerpers op om gemeenten te ondersteunen om ambities voor omgevingsvisies op te stellen.

Met Giacomo Gallo, Bruno Moreira en Daniel Casas Valle werk ik aan een (Europees) platform dat makelt tussen vraag en aanbod voor tijdelijke activiteiten in de stad.

 

recent

"Het is een niet te missen wereldwijde trend in de stad van vandaag: de foodhal. Bij het opzetten van dit nieuwe eetconcept kiezen exploitanten opvallend vaak voor oude industriële gebouwen die daarmee een nieuwe levensfase ingaan. Hoe pakt dit uit voor gebouw en stad? Vincent Kompier bezocht De Foodhallen en World of Food in Amsterdam, en Fooddock in Deventer" zie verder: ArchiNed
"Kan een tien jaar amper onderhouden parkeergarage cultureel erfgoed zijn? Welke rol spelen emoties, ervaringen, herinneringen bij het waarderen van erfgoed? Vincent Kompier kwam verlicht terug van de discussie over Garage Kempering in Amsterdam-Zuidoost"; zie: Platvorm VOER

VERLEDEN

Met Marieke Berkers en Peter van Assche van Bureau SLA heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van een adaptief masterplan voor het Marineterrein Amsterdam.

Met Jannie Vinke van ANA Architecten en Annet Ritsema van Bureau Specht heb ik gewerkt aan Grijstinten in de Tussenmaat, een onderzoek naar nieuwe kleinschalige woonvormen voor toekomstige ouderen.

Met Floor Ziegler heb ik gewerkt aan het schrijven van Wegwijzer voor het stadsmaken; een proces dat telkens met wandelen en ontmoeten begint.

Met Annet Ritsema van Bureau Ritsema Architectuur & Stedenbouw, Marije Raap van Team Zelfbouw Amsterdam en Nynke Jutten van Jutten Architectuur heb ik gewerkt aan Ruimte voor de Tussenmaat, een onderzoek naar een schaal en maat in de woningbouw die in Nederland nog weinig voorkomt. Lees hier de samenvatting.

Samen met Robert Broesi van MUST Städtebau GmbH in Keulen, Daniel Casas Valle en Honoré van Rijswijk van Frontwork in Londen hebben we het onderzoek Small Urbanism uitgevoerd. Wat is de rol van de stedenbouw en de overheid in tijden van particulier opdrachtgeverschap?

Met Daniel Casas Valle,  stedenbouwkundige te Porto heb ik het onderzoek Sport in the City opgezet, dat onderzoek heeft gedaan naar hoe sport en stad beter ruimtelijk en programmatisch aan elkaar te verbinden. Ook hebben we de verkenning Sport op de Zuidas, kansen voor sport en stad uitgevoerd.

 

Publicaties

In 2012 heb ik meegeschreven aan deze bijzondere stadsgids. Vol verhalen en tips over wat Berlijn tot bijzondere stad maakt.


In 2012 heb ik meegeschreven aan deze bijzondere stadsgids. Vol verhalen en tips over wat Berlijn tot bijzondere stad maakt.

In OASE #91 heb ik in een persoonlijke beschouwing mijn fascinatie voor de St Agnes kerk van Werner Düttmann in Berlijn beschreven


In OASE #91 heb ik in een persoonlijke beschouwing mijn fascinatie voor de St Agnes kerk van Werner Düttmann in Berlijn beschreven

  In dit nummer van DASH over samen bouwen heb ik samen met Annet Ritsema de bijzondere en vernieuwende kwaliteiten van Berlijnse Baugruppen beschreven

 

In dit nummer van DASH over samen bouwen heb ik samen met Annet Ritsema de bijzondere en vernieuwende kwaliteiten van Berlijnse Baugruppen beschreven

  Het Stimulerinfsfonds voor Architectuur (nu SCI) heeft in de Lay-Out 22 ons onderzoek Sport in the City mooi samengevat. Gratis hier te downloaden

 

Het Stimulerinfsfonds voor Architectuur (nu SCI) heeft in de Lay-Out 22 ons onderzoek Sport in the City mooi samengevat. Gratis hier te downloaden

  Voor het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West schreef ik in 2014 aan de hand van betrokkenen een tussenstand over de stedelijke vernieuwing. Lees hier een verslag van de discussie.

 

Voor het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West schreef ik in 2014 aan de hand van betrokkenen een tussenstand over de stedelijke vernieuwing. Lees hier een verslag van de discussie.

  Hoe wonen we in de 21e eeuw? Samen met Arnold Reijdorp heb ik een bundel met essays over geregeld, eigengereid, gedeeld en recreatief bestaan opgesteld.

 

Hoe wonen we in de 21e eeuw? Samen met Arnold Reijdorp heb ik een bundel met essays over geregeld, eigengereid, gedeeld en recreatief bestaan opgesteld.

  Welke kansen liggen er om sport een sterke identiteitsdrager voor de Zuidas te maken?

 

Welke kansen liggen er om sport een sterke identiteitsdrager voor de Zuidas te maken?

 

Selectie recent werk: 

Dwepen met een halflege parkeergarage voor Platvorm Voer

De stad als speelveld, interview met Vincent Kompier & Daniel Casas Valle in BuitenSpelen

De uitgegumde toekomst van Frankemaheerd op ArchiNed

Klusflat Kleiburg: minimalisering voor maximaal resultaat op Archined.

De Zuidas als nieuw centrum van Amsterdam. Hoe met placemaking als instrument een volwaardig nieuw stadscentrum is te ontwikkelen voor Service Magazine #2

“Stad moet waken over diversiteit”: Het Laatste Woord- in: Het Parool (ism. Victorien Koningsberger) 27 januari 2015

“Maak van Tuinsteden geen binnenstad; na de grootschalige vernieuwing is er ruimte voor kleinschalige plannen” in: Het Parool – Het Laatste Woord, zaterdag 22 maart 2014

“Work is where the wifi is”; gesproken/geschreven column voor talkshow Stadslevens 

De kleine schaal en de nieuwe opdrachtgever; innovatief opdrachtgeverschap bij de architectuur van zorggebouwen in: publicatie Hedy d 'Anconaprijs 2012 

Een Engelse Tour Guide langs Baugruppen Berlin in Europese architectuurblad A10

Ruimte voor de Tussenmaat, onderzoek naar nieuwe maat en schaal in Europa bij een veranderende woningbouwopgave. Lees hier.

Sport in the City: onderzoek naar hoe sport en stad ruimtelijk, programmatisch en organisatorisch beter met elkaar te verknopen. Lees hier

 

 

Boek

Berlijn voor gevorderden

Acht Nederlandse journalisten in Berlijn vertellen hoe deze miljoenenstad hen al jaren fascineert. Ze leggen uit waarom kunstenaars en ondernemers in verlaten fabriekshallen trekken. Ze laten de bunkers zien waar de geschiedenis tastbaar is en de balzalen waar het nachtleven swingt. Met fragmenten uit film en literatuur en vernieuwende bouwexperimenten. Heldere plattegronden en 175 persoonlijke tips verleiden om zelf op pad te gaan.

 
‘Een reisgids met sterke essays. Zo goed geschreven dat je hem van begin tot eind uitleest.’

— HP/De Tijd
‘Een onmisbaar boek voor iedereen die verder wil kijken dan de Berlijnse Muur.’
— Knack